Vg 136

Västergötland: Lillegården, Svenstorp, Kinneveds socken


...(u)b- sati : stein : þen- ...-- : s(i)fa : bryþr -in -... ...-þa

... satte denna sten ... Säfi, sin broder ... god


Runstenen står rest vid en stenmur mellan en åker och en skogsdunge 1,5 km väster om Kinnarp och 150 m sydväst om Svenstorp Lilegården.

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan