Vg 137

Västergötland: Sörby, Kinneveds socken


ali * auk * karli * risþu * stin * þansi * stin * þansi * iftiR * firist(i)n * faþur * sin * miuk * kuþan þikn

Alle och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, en mycket god tägn


Runstenen står rest vid Alarp, 1,8 km väster om Kinneveds kyrka vid vägkorset mot Brismene på vägen mellan Kinnarp och Axtorp. Den var tidigare inlagd i en bro vid Sörby gästgivaregård, men togs ur bron 1863 och restes på sin nuvarande plats 1935.

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan