Vg 139

Västergötland: Vårkumla kyrkogård


...-utr : risþi : stin : þ-... ...R : kuþmut : faþur : sin : ruku : su... ...rþa : kuþan

... -göt reste denna sten efter Gudmund, sin fader, Ruggas (?) son, mycket god


Runstenen står rest på kyrkogården på kyrkans södra sida intill vapenhuset sedan 1938

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan