Vg 140

Västergötland: Madängsbro, Velinga socken


... × let + risa × sten + þena + e(f)-iR esk(u)- -r...

... lät resa denna sten efter Åsgöt ...


Runstenen står rest i kanten av en villatomt väster om vägen vid Madängsbro. Den står ca 30 m väster om västra brofästet. Platsen ligger ca 4 km SSV om Tidaholm. Stenen har tidigare legat på botten av Tidan, och inbyggd i bron.

Foto © Christer Hamp 2009-07-19