Vg 14

Västergötland: Rogstorp, Lyrestads socken


(þ)(a)(i)r hat(i)kr [:] (h)a(r)(u)arþr : raistu * stain : i(f)t[ir : kunar : fa]þ[ur : sin :]

Hatting [?] och Härvard, de reste stenen efter Gunnar, sin fader


Runstenen står troligen på ursprunglig plats i en åker på Rogstorps egendom alldeles invid Friaån i en åkerkant 600 m söder om Rogstorps bro över Göta kanal.

Foto © Christer Hamp 2006-05-19

Tillbaka till listan