Vg 13

Västergötland: Nolgården, Karleby, Leksbergs socken


× þorir × skuba × risti stin : þikno : iftir ÷ kitil × sun : sin :× auk × (u)ftir : olaf × stro : sino ×

Tore skorpa reste denna sten efter Kättil, sin son och efter Oluv, sin forsterdotter / fostermor


Runstenen står öster om gamla landsvägen mellan Mariestad och Skövde, 1400 m söder om Leksbergs kyrka. Tore skorpa har också rest Vg 11 över Kättil.

Foto © Christer Hamp 2015-08-10

Tillbaka till listan