Vg 141

Västergötland: Mularps kyrka


... firir : biþia ...

... be för ...


Gravhällen av sandsten från 1100-talet står klamrad till väggen i vapenhuset. Inskriften är mycket vittrad och svårläst.

Foto © Christer Hamp 2009-07-19