Vg 149

Västergötland: Åsakatorp, Vartofta-Åsaka socken


: ruka : s(a)... ...r : faþur : sin : auk : -...

Rugga sa[tte stenen efter] ... sin fader och ...


Det som återstår av runstenen står bakom ett staket på en liten kulle, kallad Jungfrukullen, på östra sidan om vägen någon kilometer söder om Åsaka. Stenen stod tidigare i Grännarp, fyra km åt nordväst.

Foto © Christer Hamp 2010-07-23