Vg 150

Västergötland: Skattegården, Velanda, Väne-Åsaka


× þurui : risþi : stin : iftiR : ukmut : buta : sin : miuk : kuþan : þikn × þur : uiki ×

Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tägn. Tor vige.


Runstenen står rest vid gamla landsvägen melan Väne-Åsaka och Koberga, omkring 3 km söder om Väne-Åsaka kyrka. Den upptäcktes 1912 i samband med flyttningen av en gärdesgård.

Foto © Christer Hamp 2008-04-20