Vg 150

Västergötland: Skattegården, Velanda, Väne-Åsaka


Foto © Christer Hamp 2008-04-20