Vg 154

Västergötland: Fölene kyrkogård


osfriþr : risþi : stin : þonsi : eftiR : osgiR : hrþa : kuþan : trek : buta * sin

Åsfrid reste denna sten efter Asger, en mycket dugande man, sin make


Runstenen står rest mot väggen till vänstger om ingången till kyrkan. Till höger om den står Vg 153.

Foto © Christer Hamp 2017-07-17