Vg 153

Västergötland: Fölene kyrkogård


: bun : risþi : sin : þo... ... : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

Björn reste denna sten ... sin son, en mycket dugande man


Runstenen står rest mot väggen till höger om ingången till kyrkan. Till vänster om den står Vg 154.

Foto © Christer Hamp 2017-07-17