Vg 156

Västergötland: Remmene kyrka


: þurbiurn : risþi : sti- ... ...R : þuri : bruþur:sun : sin :
harþa : kuþan : suin :

Torbjörn reste denna sten efter Tore, sin brorson, en mycket dugande man


Runstenen står rest utanför kyrkan på södra sidan om koret, till vänster om ingången till sakristian. Den har tidigare suttit inmurad på olika ställen i kyrkan med den korsprydda sidan synlig.

Foto © Christer Hamp 2008-07-21