Vg 157

Västergötland: Storegården Fröstorp, Hovs socken


ᚦᚢᚱᚦᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛂᛋᛁ ᛫ ᛂᚠᛏᛦ ᛫ ᚠᚢᛏᛁᚾ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᚼᚾ ᛫ ᚼᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛂᚠᛏᛦ ᛫ ᛂᛋᛒᚢᚱᚾ ᛫ ᛒᚱᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛏᚱᚴ ᛫ ᚼᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚦᛅᚾ ᛫

þurþr * risþi * stin * þesi * eftR * futin * faþur * sin * þahn * hrþa * kuþan * uk * eftR * esburn * brþur * sin * trk * hrþa * kþan *

Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god man, och efter Esbjörn, sin broder, en mycket god man.


Runstenen står rest på sin ursprungliga plats vid den väg som går genom det intilliggande gravfältet.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18