Vg 16

Västergötland: Mellomgården, Frölunda, Tidavad


þir × osti × brtþr × raistu × stin : þi(s)i : iftir : þor : faþur : sin

Åste och hans bröder reste denna sten efter Tore (?), sin fader


Runstenen står rest i en åker 70 m sydost om gården. Ristaren skriver faderns namn þor, men gudanamnet användes inte som personnamn. Fadern kan ha hetat Tore eller Tord.

Foto © Christer Hamp 2012-07-13