Vg 18

Västergötland: Gösslunda kyrka


* uifir * risþi * stin * þai * iftiR * uisiti * buta

Vifrid reste denna sten efter Visäte, [sin] man


Stenen står sedan 1938 rest intill vapenhuset. Den hittades 1913 inmurad i kyrkans innervägg. Stenen är från omkring 1050 och kyrkan byggdes kring 1100. Stenen har allstå murats in i kyrkan bara något halvsekel efter att den restes.

Foto © Christer Hamp 2005-07-10

Tillbaka till listan