Vg 160

Västergötland: Västergården, Väby, Hällstad


Foto © Christer Hamp 2008-07-22