Vg 160

Västergötland: Västergården, Väby, Hällstad


þuri × risþi stn × þansi iftR × þuriuþ × faþur si(n)

Tore reste denna sten efter Torvid, sin fader


Runstenen står omkring 3 km sydväst om Hällstads kyrka och 50 m väster om landsvägen mellan Hällstad och Härna.

Foto © Christer Hamp 2008-07-22