Vg 161

Västergötland: Skräddargården, Härna


: buli : resþi : stin : þonsi : eftiR : bulu : mag : sin :

Bolli reste denna sten efter Bolla, sin frände.


Runstenen står i ett mindre gravfält som kallas Kungshögen, omkring 500 m nordost om Härna kyrka. Stenen brukar kallas Kungsstenen.

Foto © Christer Hamp 2017-07-17