Vg 162

Västergötland: Bengtsgården, Rävicke, Möne socken


* uebiurn * sa(t)(i) * (i)stin * (þ)ina * eftir * tuli * sunu * sin * tereke * haraþa kuþan

Vebjörn satte denna sten efter Toli, sin son, en mycket god man


Runstenen står sedan 1934 rest 800 m nordväst om Möne kyrka, 5 m sydost om landsvägen mellan Rävicke och Älmestad.

Foto © Christer Hamp 2008-07-22