Vg 171

Västergötland: Blidsbergs kyrkogård


: þura : kiarþi : kuml : þesi : eftiR : tusta : bunta : sin : herluks : bruþur :

Tora gjorde dessa minnesmärken efter Toste, sin make, Herlögs broder


Runstenen står rest intill kyrkogårdsmuren i kyrkogårdens sydvästra hörn, intill Vg 170 och Vg 176

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan