Vg 170

Västergötland: Blidsbergs kyrkogård


þerui : let : s... ...(a) : þesi : eftiR : þ-... ... ...(u)þulf : bunta : sin : auk : sun : sin

Tyrve lät sätta dessa stenar efter ... och Tjodulv, sin make, och sin son


Runstenen står rest intill kyrkogårdsmuren i kyrkogårdens sydvästra hörn, intill Vg 171 och Vg 176.

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan