Vg 174

Västergötland: Nöre, Dalums socken


Foto © Christer Hamp 2014-07-20