Vg 174

Västergötland: Nöre, Dalums socken


* kalmi : risþi : stin : þena : eftiR : helka : sun : sin : iaR : turknaþi :

Gamle (?) reste denna sten efter Helge, sin son. Han drunknade.


Runstenen står rest 200 m söder om Flatasjön i Dalum. Den nås lättast via en traktorväg som går till en vägkorsning 500 m sydväst om stenen. Den är känd sedan 1600-talet, och står förmodligen på sin ursprungliga plats.

Foto © Christer Hamp 2014-07-20