Vg 176

Västergötland: Östergården, Vedåsla, Dalums socken


... karþi : kuml : þusi : e(f)(t)iR : --[f](t)[a]n : bruþur : sin ...

... gjorde dessa minnesmärken efter Halvdan, sin broder ...


Runstenen står nu rest på Blidsberg kyrkogård, i kyrkogårdsmuren sydvästra hörn, intill Vg 170 och Vg 171

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan