Vg 175

Västergötland: Silarps bro, Dalums socken


rifr · (u)k · (u)(e)stin · risþu · stin þensi · aftiR · þurstin · fiþur · sin

Räv och Västen reste denna sten efter Torsten, sin fader


Runstenen står rest 30 m söder om väg 46 någon kilometer väster om Dalum. Tidigare låg den inlagd i Silarps bro, bron över Silebäcken 70 m väster om dess nuvarande uppställningsplats.

Foto © Christer Hamp 2012-07-15