Vg 182

Västergötland: Skattegården, Hög, Norra Åsarps socken


Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan  Ristningen