Vg 182

Västergötland: Skattegården, Hög, Norra Åsarps socken


: sluta : reisþi : s(t)ein : þena : eftiR : esbiurn : felaga : sin : auk : karþi : bru : þesi

Sluta reste denna sten efter Esbjörn, sin bolagsman


Runstenen står på en åkerholme 2,8 km nordnordväst om Åsarps kyrka och ca 25 m nordväst om vägen Hög - Bredene.

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan