Vg 184

Västergötland: Smula kyrkogård


: kuli : rsþi : stin : þesi : eftiR : rþr : kunu : sinaR : esburn : ok : iula : treka : hrþa : kuþa : ian : þiR : urþu : tuþiR : i : lþi : ustr :

Gulle reste denna sten efter sin hustrus bröder Äsbjörn och Jule, mycket dugande unga män. Men de föll på krigståg österut.


Stenen står i parken vid Dagsnäs. Gå in stora infarten mot slottet. Stenen finns på gräsmattan till vänster, tillsammans med Vg 67 och 186. Den har suttit som tröskelsten i Jula kyrka, men flytades till Dagsnäs på 1790-talet.

Foto © Christer Hamp 2016-08-16

Tillbaka till listan