Vg 187

Västergötland: Vists kyrka


+ giRi * sati * stin * þana * eftiR * kuþa * bruþur * sin * eR * a ok*lanti * altri * tynþi ×

Gere satte denna stene efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar


Runstenen står rest på Vists kyrkogård vid östra kyrkogårdsmuren. Den påträffades då gamla kyrkan revs 1891 och restes då på nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan