Vg 189

Västergötland: Lilla Svenstorp, Länghems socken


stifatr : sati : stin : þani : efti(r) ...

Styvjald (?) satte denna sten efter ...


Runstenen står rest på östra sidan om en grusväg 500 m sydväst om gården Svenstorp, 8 km nordost om Svenljunga. Den står i skogen bara några meter från vägen, men är ändå omöjlig att se när man passerar förbi på grund av en beväxt vall mellan vägen och stenen. En stor del av stenen till vänster om inskriften har slagits bort.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14