Vg 191

Västergötland: Nittorps gamla kyrka


+ i...uk ᛫ f(u)-...þ +

-


Portalöverstycket från 1100-talet satt ursprungligen över södra porten i Nittorps gamla kyrka, som övergavs 1847. 1869 upphittades den vid bron över Dalstorpsån och fördes till kyrkogården. Stenen står nu i nya kyrkans södra tvärgång mellan bänkarna.

Foto © Christer Hamp 2013-06-08