Vg 190

Västergötland: Månstadskulle, Månstads socken


ikialtr : sati : s--n : þani : eftiR : krimulf : sun : si :

Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son


Runstenen står rest på en kulle 100 m nordost om Månstads kyrka, 30 m norr om den tidigare järnvägsstationen. Järnvägen är numera förvandlad till cykelbana. Stenen påtrtäffades 1905 i en stenbro som behövde läggas om.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14