Vg 193

Västergötland: Svenljunga gamla kyrka


... : stin : þani : e... ... bruþur : sifa

... denna sten efter ... Seves broder


Runstenen står rest på gamla kyrkogården, vid östra änden av Protus gränd i Svenljunga.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14