Vg 194

Västergötland: Herrekvarn, Svenljunga socken


kuþmutr : karþi : kuml : þusi : eftiR : urmar : sun : si

Gudmund gjorde detta minnesmärke efter Ormar, sin son


Runstenen står rest tätt intill ett bostadshus i Herrekvarn, någon kilometer nordost om Svenljunga, på Herrekvarnsvägens västra sida.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14