Vg 199

Västergötland: Norra Lundby kyrka


...-uisk : h---n : s(u)(n)a : liki : kuisk : hialms : kuna : halt... ...-iþ : k--... k-- : urþ : bar : ...

... Hjalmrs(?), Halfdans(?) hustru(?) ...


Runstenen står rest intill tornets norra sida sedan 1956. Enligt Rundata är det en nonsensinskrift, men man har ändå försökt att få ut något av runorna.

Foto © Christer Hamp 2008-07-19