Vg 198

Västergötland: Dalums kyrka


bruni ---(t)(i) · stin : þana · eftiR · eskil · (s)un · sin :

Brune reste denna sten efter Eskil, sin son


Runstenen står rest på kyrkogården ett par meter söder om Dalums kyrkas kor, intill Vg 197. De båda stenarna upptäcktes vid restaurering av kyrkan 1941. De fanns då under kyrkans golv som delar av en äldre kyrka, och var sönderslagna.

Foto © Christer Hamp 2015-08-12