Vg 2

Västergötland: Säby, Berga socken


biurn : raisti : stain : þins- ...---n : (k)(a)(r)(þ)(i) * bru : þisa : aftir bi...
... sin : uuk : a-... (i)u(r)un(i) :

Björn reste denna sten [och] gjorde denna bro efter ... sin och [efter] Jorun [?]


Runstenen står på en omkring fem meter hög överväxt kulle i Hassle-Säbys park ett hundratal meter nordväst om huvudbyggnaden. Den kan vara svår att ta sig fram till, men en väg är att åka förbi Hassle-Säbys gula huvudbyggnad fram till planen framför ekonomibyggnaderna. Gå där till vänster och sedan ytterligare något till vänster mellan några växthus och fortsätt fram till kullen i skogskanten. Enligt trädgårdsmästaren i växthusen kommer det någon besökare per år, och knappast någon hittar fram utan hjälp. Bilden visar bara sidan med början på inskriften, som fortsätter på en sida till.

Foto © Christer Hamp 2005-07-08

Tillbaka till listan