Vg 3

Västergötland: Armeneby, Bällefors socken


: (t)umi : auk : þiR : broþR : risi : stin : þni : haftR : þurstin : fauþr

Tumme och hans bröder reser denna sten efter Torsten, [deras] fader


Runstenen står rest i en åkerkant omkring en km sydsydväst om Bällefors kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan