Vg 20

Västergötland: Västanåker, Gösslunda socken


... risti × stin × iftiR × kurmar × sun × sin + iaR × uaR + trbin × a × iklanti ×

... reste stenen efter sin son Gudmar. Han blev dräpt i England


Stenen står 900 meter sydväst om Gösslunda kyrka. Den hittades 1870 med den ristade sidan uppåt i en bro i vägen mellan Gösslunda och Västanåker.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan