Vg 22

Västergötland: Häggesleds kyrkogård


kala × faþuR × sin × kuþ × ...

... [reste stenen efter] Kalle, sin fader. Gud [hjälpe hans själ]


Gravhällen från sen vikingtid står på kyrkogården 50 m väster om kyrkan, intill Vg 23.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18

Tillbaka till listan