Vg 209

Västergötland: Kinnevedums kyrka


mari=a

Maria


Putsinskriften sitter i koret till höger om dörren till sakristian. Den sista runan är ganska egendomligt skriven, men det är knappast något tvivel om vad ristaren avsåg att skriva.

Foto © Christer Hamp 2009-07-17