Vg 210

Västergötland: Saleby kyrka


÷ þa : iak : uar : gør : þa : uar : þushundraþ : tu : hu=ndraþ : tiuhu : uintr : ok : atta : fra : bRrþ : gus :+ a+g+l+a+ ÷ ¶ ÷ aue ÷ maria ÷ gracia ÷ plena ÷ ¶ ÷ dionisius : siþ ÷ benediktus ÷

Då jag var gjord var ettusen två hundra tjugo vintrar och åtta från Guds börd. A.G.L.A. Var hälsad Maria, full av nåd. Välsignad vare Dionysos.


Inskriften finns på Saleby kyrkas klocka, Sveriges äldsta daterade kyrkklocka, som hänger i klockstapeln på kyrkogården. Tidigare hängde den i Saleby gamla kyrka, som revs 1893. Den hängdes på sin nuvarande plats 1964 i den då uppförda klockstapeln.
Enligt skylten på klockstapeln är bokstäverna A.G.L.A. de hebreiska initialerna i den kabbalistiska formeln Allah Gibbor Leolam Adonai, som fritt översatt betyder Du är en hjäle i evighet Herre. Dionysos står här för Saint Denis, Paris första helgon, som var mycket uppskattad i Skara stift. Under 1100- och 1200-talen hade stiftet livliga förbindelser med Frankrike.

Foto © Christer Hamp 2010-07-24