Vg 220

Västergötland: Värsås kyrka


Foto © Christer Hamp 2012-07-13