Vg 220

Västergötland: Värsås kyrka


ᛆᛋᛘᚢᛐᛅᚱ ᛬ ᚵᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᛐᛦᚱ

asmutær : gærþi : tRr

Asmund gjorde dörren


I Värsås kyrkas vapenhus sitter denna dörr klamrad till väggen. Den satt tidigare i den gamla kyrkan, som 1857 ersattes av den nuvarande. Dörren är från 1100-talet, och i det rika figurgalleriet i smidesjärn finns både hedniska och kristna figurer.

Foto © Christer Hamp 2012-07-13