Vg 221

Västergötland: Flakebergs kyrka


ᛋᚢᚿᚯ

{AVE ÷ MARIA ÷ GACIA ÷ PLENA ÷ DOMINUS ÷ TECV ÷¶ BENEDICTA ÷ TV : IN ÷ MVLIERIBVS ÷ ET ÷ BENEDICTVS ÷ FRVCTS VENTIS TVI ¶ SANCTA : CATERINA} ¶ sun(o) ÷

{Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta Catarina.} Suno


Inskriften finns på kyrkklockan. Under den latinska inskriften står ett ord skrivet med runor, kanske gjutarens namn. Båda inskrifterna är spegelvända på klockan.

Foto © Christer Hamp 2008-07-21