Vg 227

Västergötland: Suntaks kyrka


av(e) : maria grakia

Ave Maria gratia


Korstolen från Suntaks kyrka står nu i Västergötlands museum i Skara. Den är från 1200-talet och därmed en av Sveriges allra äldsta möbler. Inskriften finns på framsidan av stolsryggens överstycke. Vid mitt besök stod stolen i ett mörkt rum, och inskriften var mycket svår att upptäcka.

Foto © Christer Hamp 2008-07-19

Tillbaka till listan