Vg 228

Västergötland: Trollhättan


tawo l¶¶a(þ)odu

Jag ordnar inbjudan (?)


Brakteaten från omkring år 500 finns nu i Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2006-01-27

Tillbaka till listan