Vg 24

Västergötland: Häggesleds kyrkogård


: þo[r]þr : la[gþi ×] stain ... : muþur * s...

Tord lade stenen ... sin moder


Gravhällen av kalksten är sönderslagen och bara två fragment återstår. Överst visas fragmentet i kyrkans tornrum. På den undre bilden syns det fragment som nu finns på Historiska museet i Stockholm. Det upphittades senast 1914 vid ombyggnad av en bro nära kyrkan. Sten till denna bro hämtades ur Häggesleds gamla kyrka, som revs 1868.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18 och 2005-05-07

Tillbaka till listan