Vg 23

Västergötland: Häggesleds kyrkogård


þurþr × sati × stina × iftiR × nus(t)in × faþur sin

Tord satte stenen efter Öystein, sin fader


Gravhällen från sen vikingtid står på kyrkogården 50 m väster om kyrkan, intill Vg 22.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18

Tillbaka till listan